Følg os på Facebook

Video om NATURA 2000 Himmerland

 

Video om sommmerfuglen Hedepletvinge (Ny! Juli 2006)

Video om De Himmerlandske Heder

Video om Lille Vildmose

Video om Livø

Video om Rold Skov

Video om Sønderup-Halkær Ådale

Video om Vilsted Sø

Tag med på en rundtur i hvert af de seks Natura 2000-områder.

Hver film varer ca. 10 minutter og giver dig tips til, hvad du kan opleve og gøre.

Seks stedkendte personer guider rundt i områderne: Bjarke Huus Jensen i Vildmosen, Peter A. Larsen i ådalene, Anne Marie Steffensen på hederne, Jens Erik Nielsen på Livø, Karsten Lyngsie rundt om Vilsted sø og Søren Risborg i Rold skov.

Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk