Den lille korsnæb
 
Som ynglefugl kom lille korsnæb først til Danmark med udbredelsen af nåletræsplantager i 1800-tallet. Første ynglefund var ikke langt fra Rold Skov - nemlig ved Aalborg 1850.
 
Forslag til en tur
Lille korsnæb er en udpræget nåleskovsfugl. En god korsnæbtur udgår fra P-pladsen over for Dragmose på Møldrupvej. Gå vestpå under banen ned til Bregnesø. Fra søen følger du den gule turrute hen forbi Tøtteruphus. Følg den gule rute langs banen til du kommer til en viadukt. Her går du mod øst under banen op til Mosskovgård og det gamle Klænghus. Umiddelbart efter Mosskovgård drejer du til venstre og følger atter den gule turrute gennem den Jyske Skovhave tilbage til udgangspunktet ved Dragmose.
 
Besøger du granskoven om vinteren, midt i denne for dyr og fugle så barske årstid, demonstrerer naturen sin opfindsomhed. Det er nemlig fra december til marts, at den lille korsnæb yngler. Dens ynglesæson følger grantræernes frøsætning. Ungerne fodres med frø, som den voksne korsnæb behændigt piller ud fra grankoglerne med sit specielle næb. Andre koglefrøspisere som f.eks. gråsisken og grønsisken er ikke i stand til selv at åbne koglerne. Det giver korsnæbbet et fordel i konkurrencen om føden.
Korsnæb følges tit ad i småflokke, hvor de som små papegøjer klatrer omkring i grantræerne på jagt efter kogler.
Reden anbringes højt oppe i et grantræ. Fra det første æg er lagt, bliver hunnen i reden, helt indtil ungerne har fået tilstrækkeligt med sul på kroppen til at kunne klare sig selv. Hannen skal derfor fodre både hunnen og ungerne i den første tid.
 

 

 
 

Lille korsnæb

 
<- Tilbage
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Østergade 21 | 9510 Arden
Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info