Den store flagspætte
 
 
 

Den store flagspætte

 
<- Tilbage
 
Flagspætten er en rigtig skovfugl og en vigtig entreprenør for skovens dynamik.
 
Forslag til en tur
Fra P-pladsen midt på hulvejen gennem Rebild Bakker følges den gule rute mod Ravnkilde. På de bøgeklædte skråninger ned mod Gravlev Ådal, både langs Ravnkildestien og i nabodalen - Pallisdal - mod syd, finder du en mængde gamle træruiner, hvor du kan se sporene af flagspættens virksomhed. Tager du turen sidst i maj, kan du være heldig at finde et beboet spættehul. Flagspætten er sky og mistænksom, så hvis du vil se den, skal du sætte dig stille ned, så langt væk som muligt fra redehullet og vente.
 
Et gammelt dødt træ, som får lov at stå, virker som en magnet på flagspætten. I det døde ved lever en mængde billelarver og andre flagspættelækkerier. Når først flagspætten har hakket løs i træruinen, er vejen banet for svampeangreb og flere insekter lokkes til, hvilket betyder mere føde, ikke bare til flagspætten, men også til skovens andre småfugle.
Den store flagspætte finder det meste af sin føde oppe i træerne. Om sommeren er det insekter og deres larver, der står øverst på flagspættens menukort. Om vinteren er det især nåletræernes frø den går efter. Mange steder i skoven kan du finde “spætteværksteder”. Her har spætterne kilet kogler fast i grenkløfter eller stubbe, for at kunne hakke frøene ud.
Stor flagspætte er den almindeligste af Rold Skovs fire spættearter.
 

 

 
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Østergade 21 | 9510 Arden
Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info