Fugle i efterårsskoven
 

Fugle i efterårsskoven

 
<- Tilbage
 
Efteråret er træktid for fuglene. Danmark passeres hvert efterår af kolossale mængder af trækfugle på deres vej fra yngleområderne i det nordlige Skandinavien til vinterkvarterene under varmere himmelstrøg.
 
Forslag til en tur
En rigtig god efterårsfugletur tager udgangspunkt ved foden af Rebild Bakker, hvor Kousbækken krydser Rebildvej. Følg bækken mod syd ind mod Stendalen. Husk at kigge efter vandstæren ude i kildeområdet, den dukker normalt op i løbet af oktober. Efter ca. 1 km skal du dreje til venstre og gå op i Rebild Bakker her følger du blot den gule rute mod nordvest – tilbage mod landevejen. Fra de lyngklædte skråninger, herude i det åbne landskab, kan du holde øje med himlen over Gravlevdalen. Her er der gode chancer for at se rovfugle, især musvåge og spurvehøg ses ofte på træk gennem dalen.
Hvis du har mere tid kan du krydse Rebildvej og fortsætte nordpå i Gravlevdalen hen forbi Ravnkilde og videre ud på det åbne efter Bundgården. Her har du en rigtig god udsigt over Gravlev Sø. Søen kan om efteråret huse store flokke af rastende ænder. I september og oktober kan du være heldig at se fiskeørnen, der lokkes til af søens fisk, som den fanger i et styrtdyk fra stor højde.
Efter kigget ud over søen kan du gå tilbage til Ravnkilde. Inde i bunden af kildeområdet følger du den gule turrute op gennem Ravnkilde Bakker – en meget smuk tur gennem den efterårsklædte bøgeskov afvekslende med åbne partier med flot udsigt over ådalen. I skoven er det især stor flagspætte, spætmejse og de mindre mejser du kan møde. I de åbne områder med spredte enebærbuske er der sjældent de store fuglemængder, til gengæld ved du aldrig, hvad der kan dukke op her. Det kan være forskellige finker eller værlinger, og sidst på efteråret dukker en af vore rigtig flotte vintergæster op – det er den store tornskade, der for det meste ses sidde i toppen af en busk spejdende efter bytte i form af mus. Hvis musen ikke ædes med det samme kan tornskaden deponere den til senere fortæring. Det foregår ved at spidde den døde mus på en slåentorn eller et pigtrådshegn.
Turen ender, hvor den begyndte, på Rebildvej.
 
Mange af trækfuglene ser vi ikke meget til – de trækker om natten. Men slår de sig ned i Rold Skov for at raste og tanke op inden den videre færd, kan de i den grad sætte sit præg på skoven. Det kan for eksempel være løvsangere i hundredvis, der vimser omkring i buske og krat. Af og til kan en enkelt fugl synge et par strofer, som var det forår. Det bliver dog aldrig til den helt store koncert på denne årstid.
I de kølige oktobernætter kan du høre en af de mest karakteristiske nattrækkere. Det er vindroslen, vis skarpe og gennemtrængende ”chiiiiiiiiiiif” tydeligt kan høres, når fuglene trækker over skoven.
Om dagen kan du, i skovens randområder, se sjaggeren. Sjaggeren er også en drossel, og ligesom både vindroslen og solsorten lokkes den til af skovbrynets modne rønnebær.
Her om efteråret har skovskaderne travlt med at samle vinterforråd. Du kan se dem flyve i rutefart mellem territoriet og gode fødesteder med rigeligt udbud af agern, bog og nødder. Det er ikke kun skovskaden, som opretter fødedepoter rundt om i skoven, også spætmejser og de mindre mejser hamstrer frø som gemmes i skovbunden eller i sprækker i træerne.
 

 

Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Østergade 21 | 9510 Arden
Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info