Fugle i sommerskoven
 

Fugle i Sommerskoven

 
<- Tilbage
 
For fuglekiggeren er højsommeren ikke den mest spændende tid i skoven; fuglene er stille, vegetationen er tæt, myg og skovflåt stortrives i skovens skyggefulde sale.
 
Fra omkring Sankt Hans aftager fuglesangen markant ude i skoven. For mange fugle er den værste travlhed ovre. Ungerne er fløjet fra reden, og territoriet skal ikke længere forsvares så indædt som i den hektiske forårstid. Det er dog ikke alle fugle, der kan holde sommerferie. En del af vore småfugle får både to og tre kuld, og skovens duer kan yngle helt hen i det tidlige efterår.
Gennem hele sommeren kan du høre den lille Gærdesmutte synge med sin, i forhold til fuglens størrelse, imponerende røst. Gærdesmutten holder ofte til i de store nyligt fældede lysninger, især hvis der ikke er ryddet alt for pænt op. En anden fugl, der kan ses på samme lokalitetstype er Rødrygget Tornskade. Tornskaden yngler sent og du kan derfor typisk se dens store unger sidde i toppen af en kvasbunke eller busk og vente på forældrefuglenes forsyning af insekter.
Skulle du få lyst til at tage på fugletur i sommerskoven, kan det anbefales at opsøge steder med vand. Her vil der typisk være et lidt højere aktivitetsniveau end i skovens mere tørre dele.

Der er mange muligheder for en god vandretur med fuglene i fokus. På faktasiderne kan du under de enkelte fuglearter finde turforslag, men skal vi anbefale en rigtig god ”sommerfugletur”, kunne det være en vandretur fra P-pladsen ved Lars Kjærs Hus hen forbi Ravnkilde. Når du kommer hen til Bundgården umiddelbart nord for Ravnkilde, så tag et stop og kig ud over Gravlev Sø, her vil du ofte kunne opleve adskillige Fiskehejrer, der fouragerer på det lave vand. Ved Bundgården kan du fortsætte nordpå, krydse Lindenborg Å syd for Lille Blåkilde og fortsætte til Gravlev og videre ad den slagne landevej tilbage til Rebild Bakker. Er den tur lidt for voldsom anbefales det at gå tilbage ad samme vej, som du kom.
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Østergade 21 | 9510 Arden
Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info