Fugle i vinterskoven
 
Vinterskoven er stille, typisk hører du kun nogle få mejser og en spætte eller krage i ny og næ.
 
Forslag til en tur
En god vinterfugletur er Madum Sø rundt. Er der is på søen kan der være meget øde herude. Men i isfrie perioder er søen en unik fuglelokalitet, der huser tusindtallige flokke af troldænder og gråænder. Også de smukke skalleslugere er på vinterophold i søen. Mest talrig er den store skallesluger, der kan ses i flokke på omkring 50 fugle. Den lille skallesluger er her også, men den er langt mere sjælden – her ses sjældent over 10 eksemplarer.
I skovene omkring søen lever grønspætte, sortspætte og ravn, der alle kan sætte sit præg på vinterskovens lydbillede. I de store bøgepartier i Kærbjerg Skov strejfer flokke af bog- og kvækerfinker og du kan ofte støde ind i et mejsetog – de blandede flokke af mejser, træløbere og fuglekonger, der sammen står stærkere over for fjender som spurvehøg.
 
En gang i mellem brydes stilheden af en blandet flok fugle, der flyver fra træ til træ i jagten på føde. Disse flokke kaldes mejsetog. De består mest af mejser, men også træløbere, fuglekonger og måske en gang imellem en enkelt stor flagspætte der blander sig i flokken. Floklivet har den fordel, at der er flere vagtsomme øjne til at holde øje med fjender. Der hersker dog et tydeligt hierarki i det enkelte mejsetog. De mindste og svageste arter som f.eks. fuglekonge og sortmejse fortrænges til de yderste kviste, hvor chancen for at blive snuppet af en sulten spurvehøg er størst.
Kulden tager mange af de småfugle, som den ikke har jaget længere sydpå til varmere himmelstrøg. Under en rigtig hård isvinter dør op mod 90 % af småfuglebestandene.
Besøger du nåleskoven om vinteren midt i denne for dyr og fugle så barske årstid kan du opleve noget så specielt som en fugl, der yngler her i årets koldeste måneder. Det er den lille korsnæb, vis ynglesæson følger grantræernes frøsætning. Ungerne fodres med de næringsrige koglefrø, som den voksne korsnæb behændigt piller ud fra grankoglerne med sit specielle næb.
Du kan også være heldig at løbe ind i en af de store flokke af kvækerfinker, der bevæger sig fra bøg til bøg i deres søgen efter føde. Det er fugle nordfra, der nogle år kan optræde i tusindtallige flokke i Rold Skov.
 

 

 

Fugle i vinterskoven

 
<- Tilbage
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Østergade 21 | 9510 Arden
Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info