Gransangeren
 
Gransangerens navn er noget misvisende, da fuglen foretrækker blandet skov og krat frem for ren granskov.
 
Forslag til en tur
Fra marts til hen omkring Sankt Hans kan du praktisk taget høre gransangerens sang overalt. Hvis du vil høre den, og andre af de tidlige forårsfugle, er det oplagt at tage stien rundt om St. Økssø. Her vil du finde en række forskellige naturtyper, hvor gransangeren kan høres fra de fleste. At få den lille grønligbrune fugl at se, er ikke så svært, men kræver dog lidt tålmodighed og en god kikkert. Når du hører en gransangers ”tjif, tjaf..”, så sæt dig stille ned og find ud af, hvor præcis den sidder.
 
Blandt de trækkende småfugle er gransangeren den, der tidligst dukker op i Rold Skov. Vinteren har knap sluppet sit tag, før du hører den lille sangers karakteristiske sang: ”Tjif, tjaf, tjif, tjaf…” lyder det fra skov og mose.
En af grundende til den tidlige ankomst er, at gransangeren overvintrer i Sydeuropa, og således ikke har så langt til de nordeuropæiske yngleområder i modsætning til den nært beslægtede løvsanger, der overvintrer syd for Sahara. For gransangeren er dette forspring vigtigt, da de to arter konkurrerer om både egnede redepladser og om føden. Begge arter lever af insekter, men små forskelle i fødesøgningen gør dem dog i stand til at leve fordrageligt side om side. Undersøgelser har vist, at gransangeren søger sin føde højere oppe i træerne end løvsangeren.
 

 

 

Gransangeren

 
<- Tilbage
 
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Østergade 21 | 9510 Arden
Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info