Følg os på Facebook

Halkær-Sønderup Ådale

Halkær og Sønderup ådale er naturmæssigt to modsætninger. I den store, brede Halkær ådal er der udsigt, så langt øjet rækker. Formerne er store og det flade landskab veksler roligt mellem enge og dyrkede marker. I Sønderup ådal har alting mere fart på. Åen snor og slynger sig gennem dalen og øjet har sjældent langt til næste hjørne, hvor udsigten brydes. Naturen er meget varieret: enge, græssede overdrev og små skove danner en hele tiden afvekslende mosaik ned gennem dalen.

 

Foldere om Halkær og Sønderup ådale

Rold Skov Natur- og Kulturcenter | Østergade 21 | 9510 Arden | Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info                      
Degn Grafisk