Kernebideren
 

Kernebideren

 
<- Tilbage
 
På nært hold er Kernebideren ikke til at tage fejl af med sit kraftige næb – stærkt nok til at knække fuglekirsebærrets solide sten. Faktisk kan næbbet ”bide sammen” med en kraft på op i mod 40 kg.
 
Forslag til en tur
Med udgangspunkt på Skørping Torv går du sydpå ad Møldrupvej. Det er vigtigt at have en kikkert med, da du skal koncentrere dig om trætoppene på din vej. Følg vejen ud til Den Jyske Skovhave. Her er der rigtig gode chancer for at se Kernebider. Skulle der ikke være Kernebidere må du ”nøjes” med at nyde den imponerende samling af træer fra stort set hele verden. Fra Skovhaven går du tilbage mod Skørping. Lige inden for bygrænsen drejer du til højre ad Sdr. Kirkevej følg denne op til Smallegade. Her tager  du Kildebakken op til Jægersborgvej. Gå til venstre ad Jægersborgvej, når du kommer til Jyllandsgade går du til højre. Kort efter krydser du vejen og går ind ad Purkervej. Hold til venstre. Du kommer så til Nordre Skovvej, her går du også til venstre. Når du når ned til Møllevej drejer du til højre og følger Møllevej hen til Hanebakkevej. Her går du til venstre – ned til Gl. Skørpingvej, hvor du også drejer til venstre. Fortsæt ned ad Sverriggårdsvej til du er tilbage ved udgangspunktet på Skørping Torv.
 
Kernebideren foretrækker gammel blandet løvskov og yngler også gerne i store gamle haver. Her anbringer den sin rede, gerne højt, i et gammelt løvtræ. Fuglen er meget diskret i yngletiden, og opdages som regel kun når den udstøder sit, ikke særligt kraftige korte flugtkald. Kernebidere kan visse steder yngle meget tæt, da de ikke er særligt territoriehævdende.
I Rold Skovområdet findes Kernebideren stort set overalt, hvor biotopen passer den.
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Østergade 21 | 9510 Arden
Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info