Kvækerfinken
 
Forslag til en tur
Kvækerfinken kan ses fra september til marts Størst chance for at opleve arten er i gode oldenår, når bøgeskoven bugner af bog. Tag for eksempel ud til bålpladsen i Urskoven og sæt dig stille og roligt ned. Kvækerfinkeflokkene strejfer meget omkring, så er der kvækerfinker i Rold Skov området vil de før eller senere dukke op på de egnede fourageringspladser som eksempelvis Urskoven. Har du ikke tålmodighed til at sidde stille og vente, kan du gå en tur tværs gennem bøgeskoven. Urskoven er statsskov, så du må gerne gå udenfor stierne.
 
Kvækerfinken minder meget om vores hjemlige bogfinke, men især hannen adskiller sig fra bogfinken med sine sorte og orange farver. Ses kvækerfinken i flugt lyser den hvide overgump markant op. Lige som bogfinken besøger kvækerfinken gerne foderbrættet om vinteren.
Antallet af overvintrende kvækerfinker i Rold Skov svinger meget fra år til år. Ynglesuccesen i de norske og svenske yngleområder kombineret med bøgens frøsætning er afgørende faktorer.
Kvækerfinken har fået sit navn efter det karakteristiske kald, der tydeligt kan høres når en flok drager gennem bøgeskoven. Kaldet må dog nærmest beskrives som et langtrukkent ”tjæææææk” end ”kvæææææk”.
 

 

 
I vinterhalvåret kan du i bøgeskoven støde ind i flokke af kvækerfinker, der i store tal kommer her til fra de nordskandinaviske fjeldskove. Er der rigeligt med bog overvintrer mange i Rold Skov.
 

Kvækerfinken

 
<- Tilbage
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Østergade 21 | 9510 Arden
Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info