Misteldroslen
 
Misteldroslen er vores største drossel. I flugten kendes den på sine hvide vingeundersider. Misteldroslen yngler flere steder i Rold Skov, men den er langt fra talrig.
 
Forslag til en tur
Med udgangspunkt fra P-pladsen ved Store Økssø følger du Turistvej få hundrede meter, indtil du kommer til den første skovvej på højre hånd. Her går du nu ad vejen ind i det område, der kaldes Tvillingskov. Efter godt og vel 500 meter kommer du til et mindre moseområde, her drejer du mod venstre. Du går nu lige på grænsen mellem Buderupholm Statsskovdistrikt og Lindenborg Skovdistrikt. Følg vejen til du når ud til Turistvej ved Mossø. Inden du drejer til venstre ad Turistvej tilbage til udgangspunktet, bør du gå en tur rundt om Mossø.
 
I sjældne tilfælde overvintrer Misteldroslen i Danmark, men som regel foretrækker den at tilbringe vinteren under varmere himmelstrøg i det sydlige Europa. Allerede fra februar ankommer Misteldroslen til Rold Skov vinterkvartererne.
Navnet Misteldrossel kommer af fuglens evne til at sprede frøene fra Misteltenen – en vane der naturligvis er mere udbredt sydpå, hvor Misteltenen er mere almindelig.
I ynglesæsonen 2007 skal den nordjyske bestand af Misteldrossel kortlægges, så hvis du støder på arten i Rold Skov, må du meget gerne indberette dit fund til Rold Skov Natur og Kulturcenter.
 

Misteldroslen

 
<- Tilbage
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Østergade 21 | 9510 Arden
Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info