Musvågen
 
Musvågen anbringer sin rede i høje træer – gerne tæt på skovbrynet, hvor der ikke er langt til egnede fouragerings-steder. Musvågen søger sin føde i det åbne landskab med levende hegn, eng, mose og mark.
Når de norske og svenske musvåger er draget nordud i det tidlige forår, starter ynglesæsonen for deres danske artsfæller, som nu kredser over skoven med deres karakteristiske høje mjavende "kiiii-kiiiii", der signalerer at territoriet er optaget.
Er vinteren mild kan musvågen allerede lægge sine typisk 2-3 æg i starten af april.
Musvågens fjerdragt kan variere utrolig meget fra individ til individ. Nogle fugle er næsten helt sorte og andre, næsten hvide fugle, lyser gevaldigt op i landskabet. Mest udbredt er dog en mørk brun dragt med et lyst bånd hen over brystet.
 

 

 
Musvågen er vor almindeligste rovfugl. I hele landet yngler omkring 5.000 par. Der foreligger ikke egentlige yngletællinger fra Rold Skov, men musvågen er udbredt i hele området.
 
Forslag til en tur
Musvågen kan ses i Rold Skov området hele året.
Et af de bedste steder at opleve musvågen er Gravlevdalen. Tag f.eks. en tur fra Rebild Bakker hen forbi Ravnkilde og videre hen til Lille Blåkilde. Her ude over ådalen er der næsten altid mindst én musvåge i luften. Hold også øje med hegnspæle, buske og fritstående træer ude i det åbne land – her ynder musvågerne at sidde på udkig efter mus.
Et rigtig godt sted at se musvågen, når den kredser over sit territorium, er fra udsigtstårnet i Bjerge Skov. Udsigtstårnet finder du nær Fruesko-Parkeringspladsen på Buderupholmvej.
 
 

Musvågen

 
<- Tilbage
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Østergade 21 | 9510 Arden
Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info