Rød Glente
 

Den røde glente er en af de smukkeste rovfugle med sin karakteristiske kløftede hale og en dragt i varme rødbrune nuancer.

 

Forslag til en tur

Under trækket ses glenten typisk i det åbne landskab omkring Rold Skov. I den nordlige ende af Gravlev Ådal ved Buderupholm Dambrug har fire røde glenter samt en sort glente holdt til over en længere periode i forsommeren 2008.
 

Den røde glente er ikke nogen almindelig ynglefugl i Danmark, selvom bestanden er gået frem i de seneste år; således ynglede der i 2007 alene i Nordjylland 8 par – alle nord for Limfjorden. Det er derfor yderst glædeligt at Rold Skov i 2008 antageligt huser to ynglepar. Som trækfugl er glenten knap så sjælden – især under forårstrækket fra maj til juni.

Den røde glente er det åbne lands fugl, der dog skal have et skovbryn eller i det mindste en mindre skov at yngle i. Glentens menukort er meget bredt; fugle, småpattedyr, insekter men frem for alt ådsler.
Den røde glente er en relativ stor rovfugl – tydeligt større end musvågen, om end den virker mere slank og elegant.
 

Den Røde Glente

 
<- Tilbage
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Østergade 21 | 9510 Arden
Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info