Skovhornuglen
 

 

Skovhornuglen er langt fra en sjælden fugl, men da den ikke gør meget væsen af sig, er det de færreste mennesker, der har oplevet den hornede ugle i naturen.

 

 

 

Forslag til en tur
Skovhornuglen kan være meget svær at få øje på, når den om dagen sidder ubevægelig i en tæt gran. Vil du opleve skovhornuglen er den bedste mulighed at tage en sen aftentur i maj eller juni. Prøv eventuelt at gå fra Kousbækken hen til Ravnkilde og tilbage igen. De åbne engarealer i Gravlevdalen er perfekte jagtmarker for skovhornuglen.
 

 

Skovhornuglen træffes typisk i nær skovbryn eller i små nåletræskulturer med let adgang til åbent land, hvor den jager om natten. At skovhornuglens foretrukne jagtmarker er det åbne land bekræftes af nyere fødeundersøgelser. Man har ved at undersøge gylp fra skovhornugler fundet frem til at omkring 70 % af føden udgøres af markmus.
Om vinteren kan man træffe småflokke på op imod 20 skovhornugler på faste ”overnatningspladser”. På disse vinterstader, som de kaldes, sidder uglerne sammen og hviler om dagen.
Skovhornuglen laver ikke selv en rede, men anvender andre fugles reder – især er kragereder yderst velegnede til et kuld skovhornugleunger. Hannens tuden er et ret dæmpet ”oh-oh-oh”, der gentages mange gange, men ikke kan høres ret langt væk. Det er især fra sidst i marts til hen imod slutningen af april at skovhornuglens tuden kan høres.
 
 

Skovhornuglen

 
<- Tilbage
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Østergade 21 | 9510 Arden
Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info