Vindroslen
 
Næsten alle har hørt vindroslens kald i efterårsnatten, når den i stort antal trækker over landskabet. Det lyder lidt i retning af ”djiiiih”.
 
Forslag til en tur
I vinterhalvåret lever vindroslen hovedsageligt af forskellige bær. Du finder sjældent vindroslen inde i selve skoven, men langs skovbryn og i levende hegn hvor der er rigeligt med bærbuske som f.eks. hvidtjørn.
Du kan tage en tur fra P-pladsen ved Thingbæk Kalkminer langs landevejen til Gravlev i Gravlev fortsætter du nordpå og krydser Lindenborg Å over spangen nær ved Lille Blåkilde. Gå nu mod syd hen til Ravnkilde, der altid er et besøg værd. Fortsæt ad vejen hen til Rebildvej, hvor du drejer til højre og følger denne tilbage til Thingbæk.
 
 
Vindroslen har kun ynglet ganske få gange i Danmark. Dens udbredelse som ynglefugl strækker sig fra Island og det nordlige Skandinavien til langt ind i Rusland. I milde vintre overvintrer der gerne nogle tusinde vindrosler i Danmark, ellers tilbringes den kolde tid primært i det sydvestlige Europa.
Vindroslen er mindre end den nærtbeslægtede solsort. Fuglen har fået sit navn efter de rustrøde strøg på siden og på undervingerne.
 

Vindroslen

 
<- Tilbage
Rold Skov Natur- og Kulturcenter
Østergade 21 | 9510 Arden
Tlf: 23 33 50 88 | projektleder@roldskov.info